podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU

Nájemce musí dovršit věk 25 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B s minimální praxí 3 let. Vůz bude pronajmut po předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Další řidiči musí splňovat stejná kritéria jako nájemce, za škody způsobené jiným řidičem odpovídá nájemce.

Minimální doba pronájmu jsou 4 dny, v hlavní sezoně (od 15.června do 15.září) 7 dní. V případě kratší doby pronájmu v hlavní sezóně je příplatek k ceně 40%. Ve voze je zákaz kouření, zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.) a zákaz domácích mazlíčků (pes, kočka, atd. ), kilometry bez limitu.

 

PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA

Obytný automobil se předává první den pronájmu od 9:00 a vrací poslední den pronájmu do 17:00. Obytný automobil je předáván čistý s plnou nádrží PHM (motorová nafta), plnou láhví propanu a plnou nádrží čisté vody. Nájemce je povinen vozidlo vrátit čisté s plnou nádrží PHM (motorová nafta), ostatní náplně nedoplňuje.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po rezervaci nájemce obdrží emailem smlouvu o pronájmu a zálohovou fakturu ve výši 30% celkového nájemného na blokaci termínu, kterou je povinen uhradit do 5 pracovních dnů. Doplatek nájemného je povinen nájemce uhradit nejpozději 30 dnů před převzetím obytného vozidla. Kauci 30.000,- Kč uhradí nájemce v hotovosti při převzetí obytného vozidla. V ceně pronájmu je zahrnuto veškeré vybavení obytného vozidla včetně kempingového vybavení, vybavení kuchyně, ....

 

POJIŠTĚNÍ VOZIDLA

Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (minimálně 10.000,-Kč), která bude v případě pojistné události odečtena z vratné kauce. Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.

 

NEHODY A PORUCHY

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad (protokol) o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce .

 

SANKCE

Nájemce je povinen vrátit obytné vozidlo uklizené a čisté, s prázdnou kazetou chemického WC (vypláchnout čistou vodou). V opačném případě účtujeme poplatek 1500,- Kč. Při velkém znečištění, olejem, barvou atd. účtujeme poplatek 5000,- Kč, který bude odečten z vratné kauce. Při ztrátě dokladů, nebo klíčů od obytného vozidla, bude účtována smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč.

 

STORNO PODMÍNKY

 

 
 

Ke stažení

Všeobecné podmínky pronájmuVšeobecné podmínky pronájmu
 
 

 

PŮJČOVNA OBYTNÉ VOZY

Jakub Šimonovič
U Apolla 89
757 01 Valašské Meziříčí

Tel: +420 603 766 205
E-mail: info@pujcovnaobytnevozy.cz

© 2020 NOWONET media, s. r. o. | Všechna práva vyhrazena